19 augusti 2019

Startskottet för samverkansprojektet ”Världen behöver en ny berättelse”, gick av stapeln den 12 augusti. Ett projekt där forskare på LiU och personal på förskolor i Norrköpings kommun gemensamt utforskar hur de kan arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål.

Personal på förskolor i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka samlades på Campus Norrköping för att ta del av aktuell forskning, erfarenhetsutbyte och delta i moderatorledda gruppsamtal. Målet med dagen var bland annat att samla in data kring förskolepersonals erfarenheter av att jobba med hållbarhetsfrågor.  

– Dagen resulterade i intressant och värdefull kunskap om förskolepersonalens arbete med hållbarhet, och vilka utmaningar och möjligheter som följer med detta, berättar Anne-Sofie Kall, forskare i projektet.

– En av de främsta utmaningarna är att implementera hållbar utveckling i en förskolepraktik och att skapa läraktiviteter för barnen, fortsätter Therese Asplund, projektledare.

En föreläsning – två teman

Dagen var även del av förskolornas kompetensutvecklingsdag. Ola Uhrqvist, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) föreläste om vikten av att träna barns förmåga att sätta in det de funderar över i ett större sammanhang, där ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv vävs samman med aktörer och institutioner som skapar eller motverkar förändring.

Deltagarna fick även ta del av att synen på miljöundervisning har ändrats mycket de senaste 70 åren. Från ett huvudsakligen faktabaserat naturvetenskapligt förhållningssätt via ett normativt vidare till det mer politiskt inriktade i dagens lärande för hållbar utveckling.

Nästa steg - vad händer nu i projektet?

Under hösten 2019 kommer förskolorna tillsammans med forskarna att arbeta med temat ”Världen behöver en ny berättelse”. Fokus kommer ligga på att synliggöra ett helhetsperspektiv på de frågor som varje barngrupp på respektive förskola identifierar och sedan fördjupar.

– Syftet är att utforska pedagogiska verktyg som samtidigt möjliggör en grund samt en fördjupning för ett lärande för hållbar utveckling, säger Therese Asplund som ser fram emot samarbetet med förskolorna.

Läs mer om projektet 
Världen behöver en ny berättelse