15 december 2018

Klassen "Internet of Things"

vanns av LiU-forskarna Yu Liu, Kahin Akram Hassan, Adam Rohdin och Kahin Akram Hassan, med bidraget “Digitalization of Green Plant Wall”. Styrningen av den gröna växtväggen har utvecklats av forskargruppen Kommunikationselektronik COMELEC på LiU och nyligen åskådliggjorts av gruppen Informationsvisualisering, MIT.

Juryns vinnarvers:

To have your garden indoors on a wall
You might think you must be very tall
To water and tend it and care for it all
But no, the effort is very small
With Digitalized Green Plant Wall

Klassen "Student för bästa bidrag från studenter vid svenska högskolor”

vanns av Sandra Pantzare och Elin Wollert, med bidraget ”Smarthorse Lab”. Båda är examinerade studenter på programmet Elektronikdesign ED där de lade grunden för sin trådlösa sensor som mäter tryck på hästhovar. Nu fortsätter utvecklingen hos RISE på Printed Electronics Arena på LiU, Campus Norrköping.

Juryns vinnarvers:

A racing horse you must protect 
From any kind of limping defect
With Smarthorse Lab you can inspect
The hoofs and any faults detect

Klassen "Företag" 

hade två vinnande bidrag Integrum AB och Chalmers, med “The Artificial Limb Controller, ALC” samt Neonode AB, med ”zForceAIR Sensor Module”.

Läs mer 

Swedish Embedded Award >>

Artikel i Elektroniktidningen >>

Artikel i Elektronik i Norden >>

Styrning av växtvägg via Internet

LiU-studenter och RISE skapar skadeförebyggande sensorer för hästar

Hur kan modern teknik skydda hästar från att bli halta? Två LiU-studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign, har ihop med RISE och finansierat av Norrköpings kommun, byggt en prototyp till trådlösa sensorer att sätta under hovar.

Studera elektronikdesign