13 september 2022

Kom på, utveckla och bygg en produkt som hjälper personer med funktionsnedsättningar i vardagen. Det kan bli vad som helst, bara det är till nytta. Ungefär så löd uppdraget till studenterna på DPU-programmets kandidatkurs i våras. Resultat: ett eldrivet gripdon för rullstolsburna.

Claes Laurent och Susanna Ahlström från Funktionsrätt Östergötland tillsammans med studenterna Jacqueline L'Allemand, Tilde Sundin, Otto Hultman, Paulina Ek, Fredrik Jarl och Annie Olsson. Julia Magnusson saknas på bilden.
Gänget som gjorde det. Claes Laurent och Susanna Ahlström från Funktionsrätt Östergötland tillsammans med studenterna Jacqueline L'Allemand, Tilde Sundin, Otto Hultman, Paulina Ek, Fredrik Jarl och Annie Olsson. Julia Magnusson saknas på bilden. 

Förbättra samhället

Ja, starten var inte mycket mer än uppgiften ovan och en kontaktuppgift till en företrädare för Funktionsrätt Östergötland, en paraplyorganisation för föreningar som representerar olika typer av funktionsnedsättningar. Hur skulle man göra? Första steget blev att tillsammans med en grupp rullstolsburna brukare definiera vilket behov studenterna skulle försöka lösa.

Gripdon med glas.Just den här uppgiften ska verktyget klara: att gripa ett glas från en kökshylla. Foto: Teiksma Buseva

Med ett fint ord kallas arbetsmetoden användardriven produktutveckling och genomfördes med intervjuer och observationer där studenterna besökte användarna i hemmet. En workshop genomfördes också. Behovet ”nå högt och lågt” preciserades efter hand till att ”ta ner ett glas från nedersta kökshyllan om du sitter i rullstol”.

- Jag har valt den här utbildningen för att jag vill förbättra saker i samhället. Då är det naturligt att gå till användarna och fråga dem vilka behov de har. Det var väldigt intressant och vi lärde oss väldigt mycket, säger Annie Olsson, en av sju studenter i gruppen.

Tidskritisk final

Lösningen, bestämde man sig för, var att utveckla ett gripdon. Visserligen finns det gripverktyg redan i dag, men det här skulle vara motordrivet utan krav på handstyrka. Dessutom skulle det ha en teleskopfunktion, vara lätt och smidigt och helst lite coolt också. Ett hjälpmedel som brukarna skulle använda inte bara för att de var tvungna, utan för att de ville.

Annie Olsson och Tilde Sundin."Ett stort och kul projekt med mycket frihet. Och väldigt lärorikt". Så säger Annie Olsson och Tilde Sundin om kandidatkursen. Foto: Teiksma Buseva

Nu följde skisser på fri hand, arbete i CAD-program, kontakter med verkstaden i A-huset, beräkningar, 3d-printning av olika delar - och montering. Kolla filmen här intill för att se hur gänget satte ihop verktyget.

- Vi hade två dagar för monteringen, och det blev lite tidskritiskt på slutet. Kursen sträckte sig över hela våren, och det var en utmaning att avsätta lagom med tid för alla olika moment, säger Annie Olsson.

Kompisen Tilde Sundin var projektledare för hela arbetet. Hon tillägger:

- Vi hade ingenting från början och jag är väldigt nöjd att vi kom så här långt. Vi har lärt oss massor under resans gång. Sen finns det saker att jobba vidare med både när det gäller vikt och utformning av verktyget, säger hon.

"Alltid imponerad"

Arbetet var ett av sammanlagt åtta projekt i kandidatkursen, som är på totalt 18 poäng under Design- och produktutvecklingsprogrammets tredje år. I kursen delas studenterna in i grupper som får i uppgift att utveckla koncept för att lösa problem inom olika områden. Uppdragen skiljer sig åt och är olika omfattande, men arbetsgången är i grunden densamma – att förvandla en idé till färdigt koncept.

Ritningar på gripverktyget.En rad skisser ledde fram till gripverktyget.

Några exempel förutom det elektriska gripdonet var i våras ett träbaserat gym, ätverktyg för kriminalvården och fisktrappor för Motala ström i Norrköping. (Se samtliga projekt i länkarna nedan.)

- Jag är alltid imponerad av våra studenter. De har gjort ett bra jobb, löst en massa problem och utvecklat en rimlig produkt, säger Fredrik Henriksson, gruppens handledare och en av lärarna på kursen.

- Det svåraste här tror jag var att lägga lagom med tid på att definiera problemet i början av processen. Ett tag tror jag de var lite frustrerade över att inte komma i gång med konstruktionen. Sen var det lite knepigt med kraftöverföringen i teleskopfunktionen också.

Arbetar vidare

Fredrik Henriksson."Jag är alltid imponerad av våra studenter", säger läraren Fredrik Henriksson. Foto Teiksma Buseva

Det sistnämnda problemet kommer kanske andra studenter att lösa. I höst ska nämligen en annan studentgrupp, på DPU-programmets femte år, jobba vidare med konstruktionen. Hur kan den utvecklas och förbättras?

- Det känns väldigt kul att det blir en fortsättning. Man kan säga att vårt verktyg är en vision, ett hopplock för att visa allt som skulle gå att göra. Det går att göra ännu bättre, säger Tilde Sundin.

Förutom Annie Olsson och Tilde Sundin bestod projektgruppen av Fredrik Jarl, Jacqueline L’Allemand, Julia Magnusson Björk, Otto Hultman och Paulina Ek. 

Fakta: Fem tips för kandidatarbetet

Tilde Sundin och Annie Olsson ger sina bästa tips för ett bra projektarbete.

1. Diskutera mål och vision kontinuerligt. Ha en gemensam ambitionsnivå i hela projektet så att alla lägger lika mycket tid på arbetet.

2. Gör en ordentlig plan. Fundera över de moment som ingår och hur mycket tid de kommer att ta. Se till att få in arbetet i ert schema.

3. Sätt upp delmål. Jobba mot dem hela tiden och skjut inte upp arbetsuppgifter.

4. Bestäm arbetsformerna. När ska ni jobba och när ska ni vara lediga, vilka förväntningar har ni på arbete tex under påsk och röda dagar? Red ut allt som kan skapa irritation.

5. Planera in roliga saker, som en kick-off och att fira delmål som ni uppnått.

Läs mer

"Mycket bättre än jag hade hoppats"

"Jag är väldigt imponerad. Det blev mycket bättre än jag hade hoppats." Det säger Claes Laurent som är rullstolsburen efter en trafikolycka på 1980-talet och en av användarna som studenterna samarbetade med i projektet.

- Inte minst är jag imponerad av hur de använde modern teknik, både 3D-printing, kolfibermaterial och en avancerad konstruktion med motorer och kuggstänger. Samarbetet gick också väldigt bra. Studenternas entusiasm smittade av sig på oss användare.

Claes Laurent deltog i en handfull möten med studentgruppen, både där han blev intervjuad om behoven hos funktionshindrade och en praktisk workshop. Vid den senare var han med och tog fram en modell i lera, sugrör och silvertejp som studenterna sedan arbetade vidare med.

Under hösten deltar Claes Laurent i två nya projekt med LiU-studenter. Det handlar dels om medicinförpackningar som ska vara lätta att öppna, dels den fortsatta utvecklingen av griptången.

- Det här var kul, så det var inte svårt att tacka ja när jag fick frågan igen, säger Claes Laurent som själv tog examen från Y-linjen på LiU 1983.

Kolla in de andra projekten på kursen här

Broschyr studentprojekt.Gaffel, kniv och sked för kriminalvården.

Skogens resurser - ett träbaserat gym (broschyr)

Cirkulärt värmeskåp (broschyr)

AnglePulse (poster)

Fiskvägar (broschyr)

Pedagogiskt klassrum (hemsida)

Ätverktyg (broschyr)

Ensam men tillsammans (video)

Läs mer om utbildningen