Att visa det man egentligen inte kan se och göra komplex information begriplig genom bilder. Det är vad visualisering handlar om och det är uppdraget för Visualiseringscenter C i Norrköping. Här pågår världsledande forskning och besökarna kan resa långt ut i universum och in i atomernas minsta beståndsdelar. Men resan mot det som ska bli Visualiseringscenter C börjar på ett tåg.

Visualiseringscenter C i Norrköping. Foto Anna NilsenÅret är 1999. Anders Ynnerman, nybliven professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, är på väg hem från ett möte i Stockholm. Han har fått ett uppdrag av dåvarande rektor och under tågresan knackar han ner idén på datorn: ett hypermodernt centrum för visualisering, där forskning, utbildning, konstnärligt skapande och underhållning kan mötas.

Anders Ynnerman.Foto THOR BALKHEDVisualisering är ett ungt forskningsområde och LiU är tidigt ute, vilket rekryteringen av Anders Ynnerman som Sveriges första visualiseringsprofessor är ett exempel på. Under de kommande åren ska detta bli en av universitetets starkaste profiler. Samtidigt framskrider arbetet för att skapa ett världsledande visualiseringscenter, i nära samarbete mellan LiU, Norrköpings kommun, Interactive Institute och Norrköping Science Park.

3D-domen i Visualiseringscenter C. Foto Thor BalkhedTempot ökar och mot slutet är det bråttom. Det är mycket som ska bli klart, bland annat invigningsfilmen till centrets domteater. En världsberömd guru på området, Carter Emmart från Haydenplanetariet, övertalas att lämna New York för ett vintrigt Norrköping och regissera filmen Allt vi är. Det som i New York görs av ett stort produktionsteam på tre år, det gör tre personer på tre månader i Norrköping.

Visualiseringsforskning i världsklass

I maj 2010 är det dags: Visualiseringscenter C öppnar i hjärtat av Industrilandskapet. Kungen är på plats och inviger. Här finns visualiseringsforskning i världsklass och en toppmodern domteater – där bland annat Allt vi är visas och gör succé.

Visualiseringsbordet visar en 3D-version av en incannad människokropp. Foto David Einar NygrenResan har dock bara börjat. Ett visualiseringsbord byggs för centret, där besökarna själva kan utforska människokroppens olika lager i 3D. Från början finns ingen kommersiell tanke, men en youtubefilm på bordet får 60 000 träffar på en vecka och många visar intresse för att köpa det. Så visualiseringsbordet utvecklas till en kommersiell produkt som nu används både inom sjukvården och på museer och science center världen över.

I januari 2017 får Visualiseringscenter C och Linköpings universitet en stor jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Satsningen får namnet Wisdome och med utgångspunkt i Norrköping ska den spridas genom domteatrar i hela Sverige och inspirera fler barn och unga att intressera sig för naturvetenskap och teknik. En uppgradering av domen i Norrköping ingår också – vid nyinvigningen är den mest tekniskt avancerad i hela världen.

Inside Wadströms Exploranation LaboratoryI Wadströms Exploranation Laboratory har LiU-forskare inom exempelvis klimat, miljö och sociologi, tillsammans med forskare inom visualisering, skapat helt nya möjligheter att förstå och utforska världen omkring oss. Foto Thor Balkhed Att barn och unga får upptäcka och förstå världen med visualiseringens hjälp är en hjärtefråga för Anders Ynnerman. Nu kommer nästa revolution och han myntar ett nytt begrepp: exploranation, en sammanslagning av de engelska orden explore (utforska) och explain (förklara). Den tekniska utvecklingen och växande mängder öppen data gör att samma avancerade metoder och information som forskarna använder kan bli tillgängliga för allmänheten och till och med för barn.

Med exploranation får morgondagens upptäckare verktygen för att förstå – och skapa förändring.

Bild på dinosaurie från filmen Making Magic från Visualiseringscenter C.Den prisbelönta filmen "Making Magic 3D - A visual effects story" är en av fem filmer inom projektet Wisdome.

Mer om Visualiseringscenter C

Mer om visualiseringsforskningen vid LiU

Förnyare från början