Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IEI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha inseende över institutionens alla angelägenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen skall verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning och för en hög kvalitet i institutionens verksamhet.

Institutionsstyrelsen 2024-2026

Ledamöter

 • Louise Ödlund, ordförande, professor
 • Lena Högberg, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Joakim Johansson, lärare/forskare,bitr. professor
 • Mathias Henningsson, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Maria Huge Brodin, lärare/forskare, professor
 • Johannes Lerm, lärare/forskare, univ.adjunkt
 • Mikael Segersäll, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Emma Weinesson, TA-personal, administratör
 • Selma Mujkic, forskarstuderande, doktorand
 • Oskar Johansson, studerande, StuFF
 • Beatrice Nyrot Ronsten, studerande, LinTek 

Ersättare

 • Jonas Detterfelt, lärare/forskare, professor, proprefekt 
 • Dzamila Bienkowsa, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Annica Carlsson, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Marie Jonsson, lärare/forskare, universitetslektor 
 • Mariana S Gustafsson, lärare/forskare, universitetslektor
 • Gustav Tinghög, lärare/forskare, professor
 • Carl-Johan Thore, Lärare/forskare, bitr. professor
 • Marie Waltersson, TA-personal, koordinator

Protokoll och handlingar

Styrelsens beslut diarieförs och protokollen arkiveras. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta: registrator@liu.se

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Medarbetare hittar styrelsens protokoll på institutionens intranät.

Relaterat innehåll