Den 9 december försvarade Viktor Leek sin avhandling "Optimal Control for Energy Efficient Vehicle Propulsion: Methodology, Application, and Tools".
Titel: Optimal Control for Energy Efficient Vehicle Propulsion: Methodology, Application, and Tools
Opponent: Professor Giorgio Rizzoni, The Ohio State University, USA.
Handledare: Professor Lars Eriksson, LiU.
Tid: 20221209, 10:15
Plats: TEMCAS, , Hus T, Campus Valla.

Om avdelningen och institutionen