Fordonssystem (FS)

Avdelningen Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner.

Autonom trafik Foto iStock/AkaratPhasuraDet övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet. Strategin är att fokusera på styrsystemfrågor och att samarbeta med andra vad gäller mekanisk konstruktion och industriell utvärdering. Funktionerna vi beaktar inkluderar avancerad motorreglering, koordinerad reglering av fordon och drivlina, och autonoma funktioner i intelligenta fordon och intelligenta vägsystem.

Viktiga metodforskningsområden är tillämpad optimal styrning och generell modellbaserad diagnos, där vi har generellt intresse i många typer av tillämpningar såsom flygplan, gasturbiner, motorer och hybridfordon.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för fordonssystem

Forskning

Kurser som ges av fordonssystem

Teknologkurser

TMEI01 Elkraftteknik, 6hp
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering, 6 hp
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem, 6 hp
TSFS04 Elektriska drivsystem, 6 hp
TSFS06 Diagnos och övervakning, 6 hp
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor, 6 hp
TSFS11 Energitekniska system, 6 hp
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering, och lärande system, 6 hp
TSFS13 Elektroteknik, 6 hp
TSFS14 Elkraftteknik, 6 hp
CDIO-projekt, 12 hp
TFYY51 Ingenjörsprojekt, 6 hp

Utbildningsprofiler

Mekatronik

Profil på M och Y-programmen

Kurserna Autonoma Farkoster, Fordonsdynamik med reglering, Fordonsframdrivningssystem, Modellering och reglering av motorer och drivlinor, samt Diagnos och övervakning är alla valbara i masterprofilerna Mekatronik på M och Y-programmen reglerteknik, men är valbara för många.

Profilerna mot Mekatronik syftar till att förbereda för ledande industriell utveckling och forskning inom modellbaserad utveckling för system, där styrsystem utgör en viktig del av produktens funktion och värde. Profilerna är en bra förberedelse för arbete inom flera svenska och internationella systemtillverkande industrier.

Autonoma system

Profil på D-programmet

En trend av autonomi, digitalisering, samt utökat inslag av robotisering av svensk arbetsmarknad är aktuellt inom svensk industri nu och för överskådlig tid framöver. Den här profilen är tänkt att möte det behovet både inom forskning och utveckling. Nyckelord för profilen är;

  • Perception
  • Reglering och beslutsfattande
  • Dynamiska system
  • Algoritmer

Fordonslabbet

Nyheter

ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund visar upp självkörande robot i Visionen.

Universitetsstyrelsen på studiebesök i Visionen

I december 2023 var universitetsstyrelsen på besök hos Institutionen för systemteknik (ISY). I forskningsarenan Visionen visades exempel på Linköpings universitets viktiga roll i teknik- och samhällsutvecklingen.

Transport- och teknikkoncept, transport i stad, nattid

Stipendium och forskningsmedel till professor Lars Eriksson

Lars Eriksson, professor i fordonssystem vid Institutionen för systemteknik, tilldelas Håkan Frisingers stipendium för sitt betydelsefulla bidrag inom transportforskning.

Svante Gunnarsson står i ett vitt rum och håller i en drönare.

LiU får nytt kompetenscentrum – täta samarbeten med industrin

Vinnova satsar drygt 30 miljoner kronor på ett nytt kompetenscentrum inom autonoma system och avancerade matematiska metoder vid LiU. Klimatförändringar och global säkerhet ligger i fokus för forskargrupperna som ska samarbeta med ett tiotal företag.

Scania el lastbil

Elektrifiering av tunga transporter kräver nytänkande

Elektrifiering av tunga transporter ställer nya och höga krav på planering av hur fordonen används och laddas. LiU-forskare har påbörjat ett projekt där slutmålet är att utveckla en programvara som kan planera rutter för elektrifierade lastbilar.

Lyckad premiär för ISY:s doktorandkonferens

För första gången anordnade Institutionen för systemteknik, ISY, en heldagskonferens ägnad enbart åt institutionens doktorander. Forskarstudierektor Mark Vesterbacka var mer än nöjd när han summerade "PhD Workshop @ISY 2022".

Skärmdump IFAC World Congress sajt

Lars Eriksson prisad igen

Professor Lars Eriksson vid avdelningen Fordonssystem, Linköpings universitet, har tilldelats “Best Paper Award” vid 21st IFAC World Congress 2020 i Berlin.

Kalender

16 april 2024

Licentiatseminarium inom Elektro- och Systemteknik med inriktning mot Fordonssystem: Abhijeet Behera

kl. 10.15 – 12.00 Nobel, BL32, B-huset, plan 2, Campus Valla

Abhijeet Behera, vid Institutionen för Systemteknik (ISY), försvarar sin licentiatavhandling "Performance Assessment of Long Combination Vehicles using Naturalistic Driving Data". Opponent är Mats Jonasson, senior forskare, Chalmers. Handledare är Sogol Kharrazi, adjungerad universitetslektor, Linköpings universitet. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska. Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/63022210912

Kontakt

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen

Senaste publikationerna

2024

Abhijeet Behera (2024) Performance Assessment of Long Combination Vehicles using Naturalistic Driving Data
Abhijeet Behera, Sogol Kharrazi, Erik Frisk (2024) Performance analysis of an A-double in roundabouts using naturalistic driving data Setting the Wheels In Motion: Reimagining the future of heavy vehicles, roads and freight, International Forum for Heavy Vehicle Transport & Technology, Artikel 4565
Lisa Ydrefors, Martin Åsenius, Hugo Jansson, Sogol Kharrazi, Mattias Hjort, Jan Åslund (2024) Parametrisation of a rolling resistance model for extending the brush tyre model International Journal of Vehicle Design, Vol. 94 Vidare till DOI

2023

Fatemeh Hashemniya, Erik Frisk, Mattias Krysander (2023) Hierarchical Diagnosis Algorithm for Component-Based Multi-Mode Systems 22nd IFAC World Congress: Yokohama, Japan, July 9-14, 2023, s. 11317-11323
Daniel Jung, Christofer Sundström (2023) Analysis of Tariffs and the Impact on Voltage Variations in Low-Voltage Grids with Smart Charging and Renewable Energy Energies, Vol. 16, Artikel 7648 Vidare till DOI