Fordonssystem (FS)

Avdelningen Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner.

Fordonslaboratoriet, LiUFoto: Göran Billeson

Det övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet. Strategin är att fokusera på styrsystemfrågor och att samarbeta med andra vad gäller mekanisk konstruktion och industriell utvärdering. Funktionerna vi beaktar inkluderar avancerad motorreglering, koordinerad reglering av fordon och drivlina, och autonoma funktioner i intelligenta fordon och intelligenta vägsystem.

Viktiga metodforskningsområden är tillämpad optimal styrning och generell modellbaserad diagnos, där vi har generellt intresse i många typer av tillämpningar såsom flygplan, gasturbiner, motorer och hybridfordon.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

29 januari 2021

Disputation inom Fordonssystem: Fatemeh Mohseni

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom och Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Fatemeh Mohseni, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Decentralized Optimal Control for Multiple Autonomous Vehicles in Traffic Scenarios". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Ass. prof. Jonas Mårtensson, KTH.

Kontakt

Medarbetare FordonssystemVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll