Fordonssystem (FS)

Avdelningen Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner.

Autonom trafik Foto iStock/AkaratPhasuraDet övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet. Strategin är att fokusera på styrsystemfrågor och att samarbeta med andra vad gäller mekanisk konstruktion och industriell utvärdering. Funktionerna vi beaktar inkluderar avancerad motorreglering, koordinerad reglering av fordon och drivlina, och autonoma funktioner i intelligenta fordon och intelligenta vägsystem.

Viktiga metodforskningsområden är tillämpad optimal styrning och generell modellbaserad diagnos, där vi har generellt intresse i många typer av tillämpningar såsom flygplan, gasturbiner, motorer och hybridfordon.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för fordonssystem

Forskning

Forskning inom WASP fordonssystem

Kurser som ges av fordonssystem

Teknologkurser

TMEI01 Elkraftteknik, 6hp
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering, 6 hp
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem, 6 hp
TSFS04 Elektriska drivsystem, 6 hp
TSFS06 Diagnos och övervakning, 6 hp
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor, 6 hp
TSFS11 Energitekniska system, 6 hp
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering, och lärande system, 6 hp
TSFS13 Elektroteknik, 6 hp
TSFS14 Elkraftteknik, 6 hp
CDIO-projekt, 12 hp
TFYY51 Ingenjörsprojekt, 6 hp

Utbildningsprofiler

Mekatronik

Profil på M och Y-programmen

Kurserna Autonoma Farkoster, Fordonsdynamik med reglering, Fordonsframdrivningssystem, Modellering och reglering av motorer och drivlinor, samt Diagnos och övervakning är alla valbara i masterprofilerna Mekatronik på M och Y-programmen reglerteknik, men är valbara för många.

Profilerna mot Mekatronik syftar till att förbereda för ledande industriell utveckling och forskning inom modellbaserad utveckling för system, där styrsystem utgör en viktig del av produktens funktion och värde. Profilerna är en bra förberedelse för arbete inom flera svenska och internationella systemtillverkande industrier.

Autonoma system

Profil på D-programmet

En trend av autonomi, digitalisering, samt utökat inslag av robotisering av svensk arbetsmarknad är aktuellt inom svensk industri nu och för överskådlig tid framöver. Den här profilen är tänkt att möte det behovet både inom forskning och utveckling. Nyckelord för profilen är;

  • Perception
  • Reglering och beslutsfattande
  • Dynamiska system
  • Algoritmer

Fordonslabbet

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen

Senaste publikationerna

2023