Fordonssystem (FS)

Avdelningen Fordonssystem forskar inom reglering, diagnos och övervakning av fordonsfunktioner.

Fordonslaboratoriet, LiUFoto: Göran Billeson

Det övergripande målet är att utveckla styrsystem för att uppnå goda prestanda, säkerhet, energibesparing och miljömässig hållbarhet. Strategin är att fokusera på styrsystemfrågor och att samarbeta med andra vad gäller mekanisk konstruktion och industriell utvärdering. Funktionerna vi beaktar inkluderar avancerad motorreglering, koordinerad reglering av fordon och drivlina, och autonoma funktioner i intelligenta fordon och intelligenta vägsystem.

Viktiga metodforskningsområden är tillämpad optimal styrning och generell modellbaserad diagnos, där vi har generellt intresse i många typer av tillämpningar såsom flygplan, gasturbiner, motorer och hybridfordon.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

28 januari 2022

Disputation inom fordonssystem: Robin Holmbom

kl. 13.15 – 16.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla, Linköping eller Zoom

Robin Holmbom, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling " Modeling and Model-based Control of Automotive Air Paths". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Handledare: Lars Eriksson, Daniel Jung. Opponent är professor Dr. Christopher Onder, ETH Zürich.

Kontakt

Medarbetare FordonssystemVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll