Medie- och informationsteknik (MIT)

Medie- och informationsteknik (MIT)

Inom Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver vi forskning i framkant och undervisar på såväl grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.

På de här sidorna får du veta mer om vår forskning och utbildning, och hur du kan komma i kontakt med oss om du vill samarbeta. Vår forskning är såväl grundläggande som tillämpad, och vi ingår i ett antal stora forskningssamarbeten. Forskningsprojekt på avdelningen har resulterat i flera framgångsrika produkter som nu finns på marknaden. Avdelningen för Medie- och informationsteknik är även värd för forskningen inom Visualiseringscenter C, där både teknisk och didaktisk forskning och utveckling är viktiga inslag. Medie- och informationsteknik leds av professor Anders Ynnerman och tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap. 

Nyheter

Norrköping har fått en digital tvilling

Med hjälp av AI och djupinlärning har LiU-forskare tagit fram en digital tvilling av Norrköping. Modellen, som skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt, tar nu plats i en utställning på Visualiseringscenter C.

IVA, Ynnerman och kungligheter studerade AI i Silicon Valley

En svensk delegation besökte Silicon Valley för att ta tempen på områdets utveckling inom artificiell intelligens. Kungligheter, politiker och representanter för Wallenbergssfären och LiU har fått mycket att fundera över.

Jonas Unger och Anders Ynnerman utanför Domen vid Visualiseringscenter C.

Ledande visualiseringsforskare får pris av IVA

LiU-professorerna Anders Ynnerman och Jonas Unger tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 50 000 kronor vardera för sin forskning inom visualisering och datorgrafik.

Arbeta på MIT

Enheter

Datorgrafik och bildbehandling

Gruppen för datorgrafik och bildbehandling driver forskningsprojekt där vi utvecklar teori, metoder och demonstratorer inom bildteknik, bildanalys och bildsyntes.

Grupp ser på inmmersiv visualisering

Immersiv visualisering

Enheten för Immersiv Visualisering forskar och utvecklar olika tekniker för att skapa en omslutande och fångande visualisering av data med hjälp av storskaliga displaysystem, som omslutande domer och stereoskopiskt seende (3D).

Grafik

Informationsvisualisering

Informationsvisualisering på MIT är inriktad på hur datorgrafik, displayer och interaktionsmekanismer, tillsammans med matematiska analysmetoder kan stödja visualiseringsprocessen.

Illustration över Norrköping vid strömmen och människor som rör sig i miljön

Mediedesign och bildreproduktion

Vårt arbete handlar grundläggande sett om kommunikation. Hur kan vi kombinera digitala och analoga medier för att förmedla information, insikter och känslor? Hur kan vi erbjuda engagerande och fängslande upplevelser genom modern interaktionsteknik?

Bildcollage tillämpad visualisering

Tillämpad visualisering

Vi bedriver intern och extern produktionsutveckling med mål att forskningsdata och visualiseringsteknik sammanfogas för förbättrad vetenskapskommunikation och nyttjanden utöver forskningen, med fokus mot allmänhet, skola och näringsliv.

Haptik-användning i VR-labbet på MIT, LiU. Rickard Englund.

Vetenskaplig visualisering

Vi utvecklar nya analys-, visualiserings- och utforskningsmetoder för en bättre förståelse och kommunikation av stora datamängder.

Visuellt lärande och kommunikation

Vi forskar om undervisning och lärande av naturvetenskap med visualiseringar. Vårt ämnesfokus är biologi och molekylära vetenskaper, och vi är intresserade av såväl lärande som design av visualiseringar.

Utbildning

Organisation