Medie- och informationsteknik (MIT)

Medie- och informationsteknik (MIT)

Inom Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver vi forskning i framkant och undervisar på såväl grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.

På de här sidorna får du veta mer om vår forskning och utbildning, och hur du kan komma i kontakt med oss om du vill samarbeta. Vår forskning är såväl grundläggande som tillämpad, och vi ingår i ett antal stora forskningssamarbeten. Forskningsprojekt på avdelningen har resulterat i flera framgångsrika produkter som nu finns på marknaden. Avdelningen för Medie- och informationsteknik är även värd för forskningen inom Visualiseringscenter C, där både teknisk och didaktisk forskning och utveckling är viktiga inslag. Medie- och informationsteknik leds av professor Anders Ynnerman och tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap. 

Nyheter

Jonas Unger och Anders Ynnerman utanför Domen vid Visualiseringscenter C.

Ledande visualiseringsforskare får pris av IVA

LiU-professorerna Anders Ynnerman och Jonas Unger tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 50 000 kronor vardera för sin forskning inom visualisering och datorgrafik.

Hand framför skärm med digital obdukton.

Digitala obduktioner med visualiseringsteknik i 3D

Redan idag kan delar göras med hjälp av så kallad blandad verklighet – mixed reality – och i framtiden kan obduktioner kanske utföras helt digitalt. Tekniken skulle på sikt kunna göra obduktioner mer effektiva och rättssäkra.

Martin Rantzer och Sofia Jarl.

Bättre ljud på bussen när Norrköping stöttar forskare

Genomtänkta ljud för passagerarna i kollektivtrafiken. Det är målet för ett av tre LiU-projekt som får ekonomiskt stöd av Norrköpings kommun.

På gång vid Medie- och informationsteknik

12 december 2023

Disputation inom Design: Magnus Nylin

kl. 09.00 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

Magnus Nylin, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln "Flexible Automation in Air Traffic Control Through Adaptation of Human-Automation Collaboration".  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Dr. Ruth Stilwell, Norwich University, USA. Handledare är Jonas Lundberg, LiU.

Kontakt

Enheter

Utbildning

Organisation