Medie- och informationsteknik (MIT)

Inom Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver vi forskning i framkant och undervisar på såväl grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.

På de här sidorna får du veta mer om vår forskning och utbildning, och hur du kan komma i kontakt med oss om du vill samarbeta. Vår forskning är såväl grundläggande som tillämpad, och vi ingår i ett antal stora forskningssamarbeten. Forskningsprojekt på avdelningen har resulterat i flera framgångsrika produkter som nu finns på marknaden. Avdelningen för Medie- och informationsteknik är även värd för forskningen inom Visualiseringscenter C, där både teknisk och didaktisk forskning och utveckling är viktiga inslag. Medie- och informationsteknik leds av professor Anders Ynnerman och tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap. 

På gång vid Medie- och informationsteknik

1 februari 2023

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Tanaboon Tongbuasirilai

kl. 09.15 – 12.15 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

10 februari 2023

Disputation inom Naturvetenskapernas och teknikens didaktik: Jörgen Stenlund

kl. 13.00 – 16.00 Domen, Visualiseringscenter C, Campus Norrköping eller via Zoom

Nyheter

Forskningsledare

Relaterat innehåll