Har du påbörjat en utbildning men känner att du hellre vill fortsätta dina studier på en annan, liknande utbildning vid Tekniska högskolan? Då kan du ansöka till senare del av program.

Med antagning till senare del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier på programtermin 2 och högre med syfte att slutföra programmet till en examen. Möjligheten att söka till senare del av programmen är främst möjlig inför en hösttermin.

För att du ska vara aktuell att bli antagen till senare del av program gäller att du läser/har läst en motsvarande utbildning vid LiU eller ett annat lärosäte. Du måste uppfylla både behörighetskraven till programmet och de särskilda förkunskapskrav som ställs inför varje termin. En förutsättning för att vi ska kunna ta in studenter är att vi har lediga platser på det program som du söker till.

Hur många som kan erbjudas en plats varierar mellan olika år och olika program/terminer. Det går därför inte att säga något i förväg om dina chanser att bli antagen. Program som inte har några lediga platser alls kommer inte att utannonseras och är därmed inte möjliga att ansöka till.

Ansökan

Ansökan sker mellan 15 mars och 15 april inför höstterminen 2024. Följande program öppnar för ansökan till senare del (ej åk 1):

60170 Kandidatprogram i samhällets logistik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60170

60156 Kandidatprogram i matematik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60156

60155 Kandidatprogram i kemi - molekylär design
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60155

60171 Kandidatprogram i innovativ programmering
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60171

60181 Kandidatprogram i flygtransport och logistik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60181

60182 Kandidatprogram i djurpsykologi
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60182

60152 Kandidatprogram i biologi
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60152

60137 Högskoleingenjör i maskinteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60137

60136 Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60136

60134 Högskoleingenjör i elektronik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60134

60129 Högskoleingenjör i datateknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60129

60128 Högskoleingenjör i byggnadsteknik 
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60128

60110 Civilingenjör i teknisk matematik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60110

60116 Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60116

60109 Civilingenjör i teknisk biologi
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60109

60180 Civilingenjör i mjukvaruteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60180

60114 Civilingenjör i medieteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60114

60178 Civilingenjör i medicinsk teknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60178

60108 Civilingenjör i maskinteknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60108

60113 Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60113

60107 Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60107

60177 Civilingenjör i energi - miljö - management
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60177

60112 Civilingenjör i elektronikdesign
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60112

60100 Civilingenjör i datateknik
https://www.antagning.se/se/apply?admRound=HT2024&applCode=LIU-60100

Meriter

Till din ansökan måste du styrka din behörighet. Det är ditt ansvar att kontrollera att det är korrekta uppgifter som finns inregistrerade på Antagning.se. Om något saknas måste du själv bifoga meriterna med din ansökan.

Du som läser/har läst vid ett annat lärosäte än LiU måste alltid bifoga kursplaner/kursbeskrivningar för de kurser som du har läst för att styrka din behörighet för den utbildning som du söker till. Det gäller oavsett om meriterna finns på Antagning.se eller inte.

Sista kompletteringsdag för att ladda upp kursplaner och kompletterande dokument på Antagning.se inför VT24 är 1 december 2023, men gör det gärna i samband med din ansökan. Du som är eller har varit student vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet behöver inte ladda upp kursplaner för kurser lästa här.

Behörighet och urval

I föreskrifterna för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin. Här framgår även hur urvalet sker om vi har fler behöriga sökande än platser:

Föreskrifter (2022:1) om antagning till senare del av utbildningsprogram vid Tekniska fakulteten, 2023-

Information om grundläggande och särskild behörighet finns på Antagning.se.

Komplettering och antagningsbesked

För aktuell information se Antagning.se.

Studieavgifter

För dig som inte är medborgare i Sverige eller ett annat EU-land, EES-länderna eller Schweiz finns ett krav på anmälnings- och studieavgifter. För fullständig information se Antagning.se.

Tillgodoräknande

Det är inte förrän vi har bedömt behörigheten och vi vet om det finns platser som vi kan bedöma hur många högskolepoäng som kan bli aktuella att räkna med från dina tidigare studier. Detta innebär alltså att om du exempelvis blir antagen till termin tre inte per automatik kan ersätta det första året med dina tidigare studiemeriter, utan en motsvarandebedömning måste göras kurs för kurs. Det är med andra ord först när du blivit antagen som vi kan påbörja det arbetet och vi kan aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid kommer att bli.

Frågor?

Vänd dig till studievägledaren för den utbildning som du vill söka till för mer information om programmet eller om de särskilda förkunskapskraven som gäller till en viss programtermin. Se kontaktuppgifter på sidan för Tekniska högskolans studievägledning.

Vid frågor om ansökan och den grundläggande eller särskilda behörigheten (gymnasiemeriterna), kontakta LiU:s Antagningsenhet.

Studievägledning vid Tekniska högskolan