Är du intresserad av ett globalt arbetsliv? Vill du att dina internationella meriter skrivs in i ett certifikat som utfärdas i samband med ditt examensbevis? Då är Certificate of International Merits något för dig.

Olika nationsflaggor längs en kaj mot blå himmel med små lätta moln Foto Flickr / James E. Foehl

Certificate of International Merits, CIM, ger dig en unik möjlighet att stärka din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling. Genom att genomföra olika internationella aktiviteter under din utbildning samlar du meriter som leder fram till ett Certificate of International Merits som du ansöker om och får utfärdat efter din examen.

CIM är öppet för studenter på samtliga grundutbildningsprogram vid Tekniska högskolan, både ingenjörs- och kandidatprogram.

Vilka är fördelarna?

  • Du utvecklar dina språkkunskaper
  • Du förbereder dig för att arbeta i en internationell miljö
  • Du synliggör dina internationella meriter
  • Du utvecklar din interkulturella kommunikationsförmåga
  • Du får möjlighet att bygga nya internationella kontakter
  • Arbetsgivare är positiva till Tekniska högskolans införande av CIM – flertalet företag tror att internationella meriter och språkkunskaper blir viktiga i framtiden.

Hur går det till?

För att kunna ansöka om ett Certificate of International Merits måste du under studietiden genomföra minst fyra olika aktiviteter med internationellt fokus. Det handlar om följande:

1. Utlandsvistelse

Minst 8 veckors sammanhängande studier utomlands där minst 18 hp tillgodoräknas inom ditt program. Det kan även handla om andra former av utlandsvistelser, såsom del av examensarbete, praktikkurs, volontärarbete eller ”Minor Field Studies” (MFS).

2. Kurser inom interkulturell kompetens och kommunikation

Omfattar två kurser inom interkulturell kompetens och kommunikation. Den första kursen, Introduktionskurs i interkulturell kompetens, är på två hp. Du läser kursen inför utlandsvistelsen för att bättre kunna förstå och hantera det kulturella mötet. Den andra kursen, Fortsättningskurs i interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, är på sex hp och läses efter din utlandsvistelse för att möjliggöra reflektioner och erfarenhetsutbyten. Inom denna kurs får du även fördjupa och analysera erfarenheter från respektive språk- och kulturområden.

3. Internationalisering på hemmaplan

LiU har en internationell atmosfär som gynnar samtliga studenter, inklusive internationella programstudenter och utbytesstudenter. Du ska delta på minst ett större uppdrag (som sträcker sig över en längre period) eller tre mindre enskilda uppdrag.

Exempel på aktiviteter:

  • Förtroendeuppdrag eller arrangemang av enskilda sociala aktiviteter inom European Student Network (ESN) eller International Student Association (ISA)
  • Vara fadder till en internationell student
  • Vara studentmedarbetare vid internationella enheten eller på Tekniska fakultetens kansli
  • Delta i språkcaféer.

4. Utveckling av språkfärdigheter

Utvecklingen av språkfärdigheter kan uppfyllas på olika sätt. Du kan läsa en språkkurs vid LiU eller ett annat lärosäte, exempelvis i samband med dina utbytesstudier. Kravet är att språkkursen omfattar minst tre hp. Språkfärdigheterna kan även uppfyllas genom att det avslutande examensarbetet skrivs på engelska (eller annat språk om programnämnden godkänner det).

LiU erbjuder språkkurser både som valbara programkurser och fristående kurser. Kurserna lämpar sig framför allt att läsa inför dina utlandsstudier – de är förberedande för att du ska kunna kommunicera med människor i respektive land. Kurserna i engelska, franska, spanska och tyska har dessutom en teknisk inriktning.

Jag är intresserad. Hur gör jag?

Om du är intresserad av ett CIM-certifikat så bokar du ett möte med våra studievägledare eller internationella koordinatorer efter att du påbörjat din utbildning. Det är inget du behöver ange när du söker till utbildningen hos Antagning.se.

Ansökan om CIM-certifikatet sker efter att du har fått din examen utfärdad. Du kan alltså inte få ut certifikatet innan du är klar med din examen.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Elin Önstorp som är Tekniska högskolans koordinator för CIM.