Centrum för biomedicinska resurser (CBR)

Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) är en forskar-/forskningsdriven LiU-Core-enhet som startade 1 januari 2011 utifrån ett rektorsbeslut (LiU-2010-01710). 

CBR har övergripande ansvar för samtliga vid Linköpings universitet befintliga försöksdjursfaciliteters funktion och att främja samverkan mellan olika centra inom universitetet, samt att upprätthålla goda relationer med myndigheter och omvärlden.

Målet för CBR är att på ett ansvarsfullt sätt proaktivt medverka till att planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, Refine, Replace), samt att allt arbete med djur ska utföras under förhållanden som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för djurskötande och forskande personal inom såväl de befintliga som tillkommande djurhus/faciliteter. Därutöver skall CBR medverka i kompetensutveckling och i den kontinuerliga utbildningen av sin personal, universitetets studenter och forskare, samt vara proaktivt i dialogen med allmänheten i stort rörande djurförsöksfrågor.

Kontakt: order.cbr@liu.se

Djurförsökspolicy vid Linköpings universitet

Organisation