Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA)

Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, uppdragsutbildning och samverkan.

ISA bidrar genom sin stödverksamhet till att uppfylla LiU:s strategiska mål: hög kvalitet på utbildning och en samhällsutveckling baserad på kunskap. Tillsammans med institutioner och fakulteter arbetar ISA för lokal och regional, men också nationell och global utveckling. På avdelningen finns tre enheter som presenteras nedan.

  • Internationella enheten
  • Samverkansenheten
  • Uppdragsutbildningsenheten

Kontakta oss

Medarbetare

Internationella enheten

Enhetschef är Caroline Sturesson

Internationella enheten bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering, bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Samverkansenheten

Enhetschef är Ingela Lindahl

Samverkansenhetens roll är att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan med andra lärosäten och utvalda externa partners, såväl nationellt som internationellt.

Uppdragsutbildningsenheten

Enhetschef är Erica Byström

LiU Uppdragsutbildning samarbetar med och ger stöd åt våra institutioner och fakulteter i arbetet med uppdragsutbildning. Vi ska fungera som en länk mellan vårt lärosäte och offentlig sektor, företag och andra organisationer som är intresserade av kompetensutveckling för sina anställda eller medlemmar. Uppdragsutbildning vid LiU vilar på vetenskaplig grund och ska svara mot de kunskapsbehov som finns inom olika sektorer i samhället.

Relaterat innehåll