Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på LiU. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

När du ansöker om tillgodoräknanden så prövar vi nivå, omfattning, kvalitet, inriktning och lärandemål på det du tidigare studerat/arbetat mot till exempel den kursplan som du vill tillgodoräkna mot. Du måste vara student vid LiU för att kunna ansöka om tillgodoräknande.

Vad kan tillgodoräknas?

Jämför det du läst tidigare med kurser från den utbildning vid Linköpings universitet du ska påbörja. Du hittar utbildnings- och kursplaner på sidan Studieinfo. Utifrån kursernas innehåll och målbeskrivningar kan du bilda dig en uppfattning om vilka kurser/ delmoment du kan tänkas tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst.

Studieinfo - Linköpings universitet

Exempel på tillgodoräknanden:

  • Du har redan läst eller har kunskaper inom vissa delar av en kurs och vill därför inte behöva läsa hela kursen
  • Du har genom yrkeserfarenhet fått kunskaper och färdigheter som du vill tillgodoräkna

Ansökan

Om ansökan avser akademiska meriter kan du enbart ansöka om tillgodoräknande av slutförda kurser och delmoment. Delmoment måste vara inrapporterade i ett rapporteringssystem, till exempel Ladok. Du måste vara student vid LiU för att få ett beslut om tillgodoräknande. Bedömning av tillgodoräknande sker endast för antagna studenter. Förhandsbedömningar görs ej.

Viktigt att tänka på innan du ansöker:

  • Du kan inte få studiemedel från CSN för tillgodoräknade kurser. Du måste själv meddela CSN alla förändringar som du gör som kan påverka ditt studiemedel. Har du inte tid att vänta på handläggningen av ditt tillgodoräknande för utbytesstudier på grund av CSN kan du skicka ett utdrag på kurserna du läst direkt till CSN.
  • Se till att du har de dokument som krävs på det du vill tillgodoräkna. Gäller det studier i Sverige behöver du bifoga kursplaner, eventuellt utbildningsplan, litteraturlista, examensbevis och intyg på studieresultat.
  • För studier utomlands behöver du bifoga official transcript of records, course or programme syllabus, diploma inklusive diploma supplement. Det ska framgå på intyget kursnamn, nivå, antal godkända poäng, betyg. Bifoga alla sidor på dokumentet och även information om universitetets poäng- och betygsystem
  • Om du åberopar yrkeserfarenhet för tillgodoräknande ska du bifoga tjänstgöringsintyg. Där ska framgå utfärdandedatum, underskrift av arbetsgivare, kontaktuppgifter till arbetsgivare, arbetets omfattning, tidsperiod du har arbetat och vilka arbetsuppgifter du har haft

Hur ansöker jag om tillgodoräknande?

  • Du måste vara student vid LiU för att få ett beslut om tillgodoräknande.
  • För mer information om hur du gör din ansökan, vänd dig till din studievägledare.

Kontakta studievägledningen