Islams historia år 600-1500 vt, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Inställd

Kursen behandlar Islams framväxt och utveckling som en världsreligion och ger en historisk bakgrund till islams roll i internationella relationer i allmänhet och de konflikter och motsättningar som präglar Mellanöstern i synnerhet. Under kursens gång presenteras den religiösa, politiska, kulturella och sociala historien i den centrala muslimska områdena på den Arabiska halvön, Egypten, Syrien, Iran och Irak från profeten Mohammeds födelse fram till den kristna erövringen av den Iberiska halvön.

En unik examen