Interkulturell kommunikation
imaginima

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inställd

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I takt med ökad globalisering och att företagande sker över nationella gränser, i och genom internationella nätverk på arbetsplatser, ställs också ökade krav på kunskap och kompetens i interkulturell kommunikation och människors olika värdesystem. Syftet med kursen är därför att utveckla förståelse för hur olikheter i människors kulturella bakgrund påverkar olika kommunikationssituationer och sättet att organisera livet. 

Kursen skall öka deltagarnas interkulturella kommunikationsfärdigheter och förstärka den analytiska förmågan när det gäller den kulturella medvetenheten och kommunikationen mellan människor från olika kulturer i både affärsmässiga och sociala sammanhang. 

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är svenska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Film om kursen

Kurser i kinesiska och kurser om Kina

Kurser i japanska och kurser om Japan

En unik examen