:

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

Interkulturell kommunikation
imaginima

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

I takt med ökad globalisering och att företagande sker över nationella gränser, i och genom internationella nätverk på arbetsplatser, ställs också ökade krav på kunskap och kompetens i interkulturell kommunikation och människors olika värdesystem. Syftet med kursen är därför att utveckla förståelse för hur olikheter i människors kulturella bakgrund påverkar olika kommunikationssituationer och sättet att organisera livet. 

Kursen skall öka deltagarnas interkulturella kommunikationsfärdigheter och förstärka den analytiska förmågan när det gäller den kulturella medvetenheten och kommunikationen mellan människor från olika kulturer i både affärsmässiga och sociala sammanhang. 

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är svenska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

Kurser i kinesiska och kurser om Kina Visa/dölj innehåll

Kurser i japanska och kurser om Japan Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll