Kultur och marknadsföring

7.5 hp

Kultur och marknadsföring, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kultur och marknadsföring, 7.5 hp

HT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kultur och marknadsföring, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Vad behöver du tänka på när du vill marknadsföra din produkt i andra länder, såsom i Tyskland, Frankrike, Spanien eller i USA, Japan och Kina? Hur ser reklamen ut och vilka kulturella skillnader bör beaktas för att bli framgångsrik? 

Under kursens gång behandlas olika strategier och begrepp inom kultur och marknadsföring. Speciellt fokus ligger på olika reklamkampanjer från olika kulturområden som analyseras ur ett semiotiskt och kulturkontrastivt perspektiv. 

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier. Undervisningsspråk är svenska. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

En unik examen