Kinesisk affärskvinna skakar hand med samverkanspartner.
sturti

Kinesiska för näringslivet, 7.5 hp

ST 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Har du lärt dig lite kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir praktiskt användbara i näringslivet? 

Den här kursen syftar till att bygga vidare på grundläggande kunskap i kinesiska motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 timmar) och utveckla dem för kommunikativa ändamål i näringslivet. Kursen innehåller såväl talad som skriven kinesiska och är tänkt som en förberedelse för Business Chinese Test (BCT) eller liknande. 

Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin språkliga förmåga för att nå upp till kraven för BCT nivå A, men kursen examineras separat från provet och provet i sig ingår inte i kursen.

Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum. 

Kurser i kinesiska och kurser om Kina

En unik examen