Japanska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Japanska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kunskaper i japanska är användbara i många yrken och i olika professionella sammanhang. Den här kursen riktar sig till dig som har grunderna i talad och skriven japanska motsvarande minst 30 hp och vill utveckla din förmåga att kommunicera på japanska om ämnen bortom vardagslivet. Kursen är uppbyggd så att du får möjlighet att utveckla din förmåga att använda japanska både i professionella sammanhang i allmänhet och för behov knutna till just ditt yrke i synnerhet.

Kursen ges helt på distans och bygger på lektioner och självstudier.

Deltagande i kursen förutsätter tillgång till internetansluten dator med mikrofon och kamera. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.

En unik examen