Filosofi 1, 30 hp

Filosofi 1, 30 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Filosofi 1, 30 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Filosofi 1, 30 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Filosofi 1, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör. Grundkursen utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Den introducerande kursen behandlar logik, grundläggande begrepp och filosofiska metoder. En kurs följer de filosofiska frågorna genom historien; den tredje kursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Den fjärde och sista delkursen behandlar etik och olika värde- och värderingsfrågor.

En unik examen
Visa/dölj innehåll

Läs mer om ämnet filosofi
Visa/dölj innehåll