Filosofi 1, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Filosofi 1, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Filosofi 1, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör. Grundkursen utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Den introducerande kursen följer de filosofiska frågorna genom historien. Den andra kursen behandlar logik, grundläggande begrepp och filosofiska metoder. Den tredje kursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Den fjärde och sista delkursen behandlar etik och olika värde- och värderingsfrågor.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

En unik examen

Läs mer om ämnet filosofi