Filosofins historia, 7.5 hp

Filosofins historia, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Filosofi 1: Filosofins historia

HT 2021, Helfart, Linköping

Filosofins historia, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Ett studie av filosofins historia ger oss en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. I kursen studeras filosofins historia, med hjälp av både handböcker och originalmaterial. Stoffet får dels en regelrätt historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i teorijämförelser. Studenten bekantar sig i detta arbete med filosofihistoriens centralgestalter samt övar sig att tolka argument och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar. 

En unik examenVisa/dölj innehåll