Filosofins historia, 7.5 hp

Filosofins historia, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Filosofins historia, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Filosofi 1: Filosofins historia

HT 2020, Helfart, Linköping

Filosofins historia, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ett studie av filosofins historia ger oss en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. I kursen studeras filosofins historia, med hjälp av både handböcker och originalmaterial. Stoffet får dels en regelrätt historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i teorijämförelser. Studenten bekantar sig i detta arbete med filosofihistoriens centralgestalter samt övar sig att tolka argument och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll