Logik och filosofisk instrumentkurs, 7.5 hp

Filosofi 1: Logik och filosofisk instrumentkurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofi 1: Logik och filosofisk instrumentkurs

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Logik och filosofisk instrumentkurs, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen utgör en introduktion till filosofiska verktygen argumentationsanalys, begreppsanalys och logik. Kursen ger förutsättningar för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på att förbereda för ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Dess specifika uppgift är att studenten skall öva sig i att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. I logikdelen av kursen får studenten arbeta med att genomföra och avläsa enklare logiska formaliseringar i sats- och predikatlogik samt att kontrollera giltigheten i satslogiska slutledningar.

En unik examenVisa/dölj innehåll