Språkfilosofi och kunskapsteori, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Språkfilosofi och kunskapsteori, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Språkfilosofi och kunskapsteori, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Språkfilosofi och kunskapsteori är två av filosofins centrala delar. Språkfilosofin studerar frågor som mening, sanning, tolkning, samt hur kommunikation alls är möjlig. Centrala begrepp inom semantik och pragmatik studeras.

Kunskapsteori, epistemologi, är studiet av vad kunskap är, vilka slag av kunskap det finns, och vad man kan veta. Skeptiker anser att vi inte kan veta något alls, eller åtminstone att vi aldrig kan veta vad vi vet. Finns det sätt att besvara skeptiska utmaningar?

Kursen ger en god grund för den som vill få en grundläggande förståelse av dessa centrala frågor, som är relevanta inom många andra områden.

En unik examen