Etik och tillämpad etik, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Etik och tillämpad etik, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Etik och tillämpad etik, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Etik behandlar två frågor: hur ska vi leva och hur ska vi handla rätt? Kursen tar upp de här frågorna genom att skapa en överblick över de viktigaste begreppen och teorierna inom moralfilosofi som bland annat konsekventialismen, Kantianismen, kontraktualismen och feminismen. Men det handlar inte främst om lexikal kunskap. Kursens huvudmål är att stärka vår förmåga att resonera kring centrala moraliska frågor, presentera argument på ett logiskt sätt och att kunna använda etiska idéer när vi möter utmaningar från vardagslivet, t.ex. i hälsovård och jämställdhetsfrågor.

En unik examen