1900-talets filosofi, 7.5 hp

Filosofi 2: 1900-talets filosofi

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofi 2: 1900-talets filosofi

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

1900-talets filosofi, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofi 2: 1900-talets filosofi

HT 2022, Helfart, Linköping

Nittonhundratalets filosofi ses ofta som bestämd av två breda strömningar, den analytiska och den kontinentala filosofin. Denna kurs behandlar bägge dessa strömningar, och ger en bred bild av hur filosofin utvecklades under denna period, från Freges logicism och Husserls fenomenologi och framåt.

Kursen behandlar filosofer som Frege, Russell, Wittgenstein, Husserl, Heidegger och Sartre.

En unik examenVisa/dölj innehåll