1900-talets filosofi

7.5 hp

Filosofi 2: 1900-talets filosofi

HT 2022, Helfart, Linköping

1900-talets filosofi, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

1900-talets filosofi, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

1900-talets filosofi, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Nittonhundratalets filosofi ses ofta som bestämd av två breda strömningar, den analytiska och den kontinentala filosofin. Denna kurs behandlar bägge dessa strömningar, och ger en bred bild av hur filosofin utvecklades under denna period, från Freges logicism och Husserls fenomenologi och framåt.

Kursen behandlar filosofer som Frege, Russell, Wittgenstein, Husserl, Heidegger och Sartre.

En unik examen