1900-talets filosofi, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

1900-talets filosofi, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

1900-talets filosofi, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Nittonhundratalets filosofi ses ofta som bestämd av två breda strömningar, den analytiska och den kontinentala filosofin. Denna kurs behandlar bägge dessa strömningar, och ger en bred bild av hur filosofin utvecklades under denna period, från Freges logicism och Husserls fenomenologi och framåt.

Kursen behandlar filosofer som Frege, Russell, Wittgenstein, Husserl, Heidegger och Sartre.

En unik examen