Politisk filosofi och samhällsfilosofi, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Politisk filosofi och samhällsfilosofi, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Politisk filosofi och samhällsfilosofi, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Politiken och samhällslivet kräver vårt moraliska ställningstagande om och om igen. Under den här kursen studeras begrepp som spelar en central roll i både politisk filosofi och etik som till exempel rättvisa, jämlikhet, moraliskt ansvar och rättigheter. Vi kommer att kritiskt diskutera inflytelserika bidrag från 1900- och 2000-talet. Studenterna får möjlighet att kommentera texter genom självständiga presentationer.

En unik examen