Vetenskapsteori och metafysik, 7.5 hp

Filosofi 2: Vetenskapsteori och metafysik

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofi 2: Vetenskapsteori och metafysik

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Vetenskapsteori och metafysik, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Filosofins roll i förhållande till vetenskap har varit föremål för mycket debatt under de senaste seklen. Under kursen lär sig studenten att arbeta med vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, orsak och förklaring. Kursen koncentrerar sig till diskussioner som förts under de senaste hundra åren. Kursen får en allmän inriktning genom att exempel och problem väljs så att olika slag av vetenskaper berörs. Problem från såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap behandlas.

Metafysik är frågan om verklighetens natur, och som gren av filosofin så ställer den grundläggande frågor om vad som finns. Inom kursen behandlas frågor om tid, medvetande, och kausalitet, utifrån samtida och historiska debatter inom området.

En unik examenVisa/dölj innehåll