English. Translation, advanced level, 7.5 hp

English. Translation, advanced level, 7.5 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

English. Translation, advanced level, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, sakprosa, skönlitteratur och poesi. Genom att läsa om och diskutera översättningsteoretiska inriktningar och ansatser får studenten också en fördjupad förståelse för översättning som process och produkt. Kursen kan ingå i Magisterkurs i engelska, 60 hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll