:

English. Translation, advanced level, 7.5 hp

English. Translation, advanced level, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

English. Translation, advanced level, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, sakprosa, skönlitteratur och poesi. Genom att läsa om och diskutera översättningsteoretiska inriktningar och ansatser får studenten också en fördjupad förståelse för översättning som process och produkt. Kursen kan ingå i Magisterkurs i engelska, 60 hp.

En unik examen Visa/dölj innehåll