Engelska, avancerad kurs, Academic Writing

HT 2024, Halvfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

I kursen utvecklar studenten sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

En unik examen