Engelska, Linguistic and Literary Theory and Method, avancerad kurs, 7.5 hp

Engelska, avancerad kurs, Linguistic and Literary Theory and Method

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

Engelska, avancerad kurs, Linguistic and Literary Theory and Method

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

Kursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska perspektiv, begrepp och metoder. Studenten söker efter, tolkar och utvärderar aktuell forskning som representerar dessa, med utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll