:

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

VT 2022, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sina kunskaper inom teori och metod med inriktning mot språk- och/eller litteraturvetenskap. Detta görs genom att tillämpa metoder och teorier på litterär text och/eller annat empiriskt språkligt material. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

En unik examen Visa/dölj innehåll