English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Linköping

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

HT 2020, Kvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

English, Applied Theory and Method, advanced level, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Linköping

I denna kurs befäster och fördjupar studenten sina kunskaper inom teori och metod med inriktning mot språk- och/eller litteraturvetenskap. Detta görs genom att tillämpa metoder och teorier på litterär text och/eller annat empiriskt språkligt material. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll