:

Engelska 3, Språk och litteratur, 15 hp

Engelska 3, Språk och litteratur

VT 2022, Halvfart, Linköping

Engelska 3, Språk och litteratur, 15 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Engelska 3, Språk och litteratur

VT 2023, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Engelska 3, Språk och litteratur, 15 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i valda områden inom den engelskspråkiga litteraturen och lingvistiken. Kursen består av tre block: språkstudier (5 hp), litteraturstudier (5hp) och teori och metod (5 hp). För kandidatexamen krävs dessutom en uppsats om 15 hp inom antingen engelsk litteraturvetenskap eller språkvetenskap. Se kurshemsidan för närmare upplysningar om vilka delkurser som ges den aktuella terminen.

En unik examen Visa/dölj innehåll