Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp

Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp

VT 2021, Trekvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp

HT 2021, Trekvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod, 10 hp

VT 2022, Trekvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt akademiska skrivande på engelska. Kursen består av två delkurser. Den första är en orientering i språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Delkurs två består av ett mindre självständigt arbete i antingen språk- eller litteraturvetenskap, där du arbetar i dialog med en handledare. Här kan du i hög grad själv välja ett område att undersöka efter eget intresse. Kursen förutsätter att du tidigare har läst minst två terminer engelska på universitetsnivå. 

En unik examenVisa/dölj innehåll