Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

VT 2021, Trekvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

HT 2021, Trekvartsfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp

VT 2022, Sjättedelsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Den här kursen förbereder dig för att skriva ett examensarbete eller kandidatuppsats inom ämnet engelska. Kursen ger en orientering i språk- och litteraturvetenskaplig teori, metod och framställning. Kursen förutsätter att du tidigare har läst minst två terminer engelska på universitetsnivå. 

En unik examenVisa/dölj innehåll