:

Engelska 1, grundkurs, 30 hp

Engelska 1, grundkurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Engelska 1, grundkurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

I kursen Engelska 1 lär du dig hur det engelska språket är uppbyggt samtidigt som du får en introduktion till engelskspråkig litteratur och kultur- och samhällsliv i engelsktalande områden. Ingående studier av det engelska språkets struktur, inklusive träning av muntlig och skriftlig språkfärdighet, ger dig goda möjligheter att förbättra din kommunikativa kompetens. Under kursens gång analyserar och diskuterar vi modern engelskspråkig litteratur i relation till samtida samhällskontexter, och du får också stifta bekantskap med litteratur- och språkvetenskapliga begrepp och analysmetoder. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier med gemensamma diskussioner samt muntliga presentationer och skriftliga övnings- och inlämningsuppgifter. För att förbättra ditt uttal har du möjlighet att använda vårt medielabb, där du kan öva både under ledning av lärare och på egen hand. Grundkursen Engelska 1 ger dig viktig kompetens inför ditt framtida yrkesliv!

En unik examen Visa/dölj innehåll