:

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen inleds med en översikt över språksamhället och har ett fokus på svenska språket i professionella sammanhang. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på samtal och texttyper i olika medier. Dessutom introduceras resurser som är relevanta för språkvetare: bibliotek, databaser, lexikon och språknormerande litteratur. Även språkvård diskuteras. 

En unik examen Visa/dölj innehåll