Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7.5 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Kursen har ett fokus på språk i bruk i vardag och arbete. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på språket i bruk och på analysmodeller. Därtill innehåller kursen en genomgång av olika texttyper. I kursen möter studenten för språkvetare relevanta resurser som bibliotek, databaser, lexikon och språknormerande litteratur. Språknormering och språkvård diskuteras.

Kursen pågår v. 6 till v. 10, med självstudier v. 10.

En unik examen
Visa/dölj innehåll