Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

I kursen introduceras olika teoretiska perspektiv på vad text är samt hur texter kan analyseras. Analysbegreppen kontext samt textuell, ideationell och interpersonell struktur används i kursen såväl teoretiskt som i praktiskt utförande av analysuppgifter. I kursen uppmärksammas inte bara verbalspråkliga utan också visuella aspekter av texter, främst i fråga om bilders roll i texter. Kursen innehåller även en fortsatt genomgång av olika texttyper och genrer.

En unik examen
Visa/dölj innehåll