:

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Textanalys, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen handlar om hur texter är uppbyggda och hur de kan analyseras. Textanalytiska teorier och begrepp introduceras och används i praktisk analys av texter i olika kontexter. I kursen tillämpas också multimodala perspektiv på texter. 

En unik examen Visa/dölj innehåll