:

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen behandlar hur språk och samhälle påverkar varandra. I kursen diskuteras språklig variation och faktorer som påverkar vårt sätt att använda språket, exempelvis ålder, kön, sociala aspekter, etnicitet och geografiskt ursprung men även samhällets utveckling. Dessutom genomförs en mindre språksociologisk studie. 

En unik examen Visa/dölj innehåll