Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Svenska språket - Språksociologi, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen handlar om språksociologi. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på faktorer som påverkar människans språkbruk. Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individers regionala hemvist och etnicitet, offentliga och privata domäner och samhällets utveckling vad gäller teknik och internationalisering.

En unik examenVisa/dölj innehåll