Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Inställd

Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Svenska språket 1, Det moderna språksamhället, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

I kursen Svenska språket 1 lär du dig hur det svenska språket är uppbyggt och varför vi använder språket som vi gör i olika sammanhang. Du lär dig att beskriva och analysera både talat och skrivet språk och utvecklar dessutom ditt eget sätt att kommunicera i tal och skrift. Med hjälp av språkvetenskapliga teorier studerar och analyserar du språkande med fokus på texter som produceras och används i professionella och sociala sammanhang. Innehållet är därmed centralt för alla som arbetar med analys och produktion av texter i rollen som tjänstemän, kommunikatörer, informatörer, instruktörer, journalister, språkvårdare, skribenter och pedagoger men också för alla som vill lära sig språkvetenskapens grunder.

En unik examen