Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Svenska språket 3, Tillämpad språkvetenskap, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen Svenska språket 3 ger en introduktion till hur språkvetenskap kan tillämpas i olika sammanhang. I kursen behandlas olika språkvetenskapliga metoder för att undersöka språket, språkandet och språksamhället ur olika perspektiv. Utifrån olika språkvetenskapliga problem väljer du ett område att självständigt undersöka närmare, då du under handledning skriver en kandidatuppsats. 

En unik examen