:

Experimentellt skrivande, 7.5 hp

Experimentellt skrivande, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen handlar om att använda språk och textkomposition på ett laborativt och personligt sätt för att i skrift kommunicera och gestalta tankar, känslor och händelseförlopp. Kursen innehåller en textanalytisk del där olika typer av texters komposition, stilgrepp och sätt att gestalta olika innehåll fokuseras. I kursen ges även möjlighet till att utifrån olika inspirationskällor skriva texter med fokus på skönlitterärt skrivande. Dessutom ingår att ge respons på andras skrivande. 

En unik examen Visa/dölj innehåll