Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Delkurserna utgörs av två gemensamma och fyra valfria kurser på avancerad nivå som väljs ur ett brett utbud av läskurser inom ämnet. De kan också , till viss del, väljas ur det allmänna utbudet av kurser på avancerad nivå inom LiU eller från annan högskola/universitet. Under uppsatskursen utförs en självständig litteraturvetenskaplig undersökning om 15 hp. 

En unik examen