Barnlitteratur, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Barnlitteratur, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Kursen ger insikter i den samtida barnlitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barnlitteraturens utveckling fram till de verk som studeras mera ingående, däribland kapitelböcker och bilderböcker. Vuxnas läsning för barn, liksom bibliotekens roll uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom obligatoriska schemalagda seminarier via videoverktyg (t.ex. Zoom) där studenter aktivt diskuterar kurslitteraturen. 

En unik examen