Barnlitteratur, 7.5 hp

Barnlitteratur, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen ger insikter i den samtida barnlitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barnlitteraturens utveckling fram till de verk som studeras mera ingående, bl.a. kapitelböcker, börja-läsa böcker, serier, pekböcker och framförallt bilderböcker. Vuxnas läsning för barn, liksom bibliotekens roll uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer och studiebesök.

En unik examenVisa/dölj innehåll