Ungdomslitteratur, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Ungdomslitteratur, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ger insikter i den samtida ungdomslitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på ungdomslitteraturens utveckling fram till de samtida verk som studeras mera ingående, både svenska och utländska. Skolan och bibliotekens roll för ungdomars läsning uppmärksammas också. Kunskaperna utvecklas genom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer.

En unik examen