Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet. 

En unik examen