Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till och med 1600-talet. 

En unik examen