Den moderna litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Den moderna litteraturens historia, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Den moderna litteraturens historia, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Den moderna litteraturens historia, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen behandlar de viktigaste perioderna, genrerna och de mediala villkoren i den västerländska litteraturhistorien från och med 1700-talet till idag. 

En unik examen