Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Inställd

Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I kursen Litteraturvetenskap 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om det vetenskapliga studiet av litteratur. Kursen ger dig en orientering i främst samtida litteraturvetenskaplig teori och metod samt fördjupar dina litteraturvetenskapliga kunskaper inom några olika litteraturvetenskapliga problemområden. Du stärker även din förmåga att analysera och tolka litterära texter från skilda tider och genrer i olika perspektiv. Litteraturvetenskapen vid Linköpings universitet fokuserar på hur litteratur formas och förändras i ett historiskt, materiellt, medialt och kulturellt sammanhang. Under denna kurs fortsätter du att utveckla din förmåga att kritiskt diskutera, analysera och tolka litteratur, organisera större textmaterial samt presentera ditt arbete muntligt och skriftligt med utvecklad argumentationsförmåga och en god språkkänsla, bland annat genom att du skriver ett mindre uppsatsarbete. Genom att studera Litteraturvetenskap 2 fördjupar du dina kunskaper om litteraturens former och uttryck och olika sätt att beskriva och ytterligare förstå dess kulturella, historiska och mediala sammanhang, samtidigt som du stärker och breddar dina kunskaper och kompetenser inför ditt framtida arbetsliv.

En unik examen