:

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Inte öppen för anmälan

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examen Visa/dölj innehåll