Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Inställd

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2024, Helfart, Linköping

Inställd

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examen