Konstvetenskap 4, avancerad kurs

30 hp

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2024, Helfart, Linköping

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examen