Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2020, Helfart, Linköping

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examen
Visa/dölj innehåll