Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2024, Helfart, Linköping

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examen