Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Konstvetenskap 4, avancerad kurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Konstvetenskap 4, avancerad kurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen består av två fördjupningsmoment och ett självständigt arbete på magisternivå. Målet är att öka den studerandes teoretiska och metodiska säkerhet samt förmåga att självständigt formulera problem och kritiskt förhålla sig till källor och vetenskapliga texter.

En unik examenVisa/dölj innehåll