Konstvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursens mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper som förvärvats på grundkursen och fortsättningskursen samt att öka de studerandes förmåga att självständigt beskriva, analysera och diskutera konstvetenskapens olika studieobjekt. Kursen består av tre delar, varav en del utgörs av en uppsats på kandidatnivå.

En unik examen