Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen behandlar den svenska konsten och visuella kulturen vid tiden kring sekelskiftet 1900. Kursen behandlar såväl de centrala konstriktningarna som de institutioner och enskilda personer som formade tidens visuella uttryck. Kursen syftar till att erbjuda en bred förståelse för sekelskiftets konst i en samhällelig och kulturell kontext.

En unik examen