Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Svensk konst och visuell kultur kring sekelskiftet 1900, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar den svenska konsten och visuella kulturen vid tiden kring sekelskiftet 1900. Kursen behandlar såväl de centrala konstriktningarna som de institutioner och enskilda personer som formade tidens visuella uttryck. Kursen syftar till att erbjuda en bred förståelse för sekelskiftets konst i en samhällelig och kulturell kontext.

En unik examen